รับประกันตัวผู้ต้องหา โทร 088-6670086 ประกันอิสรภาพ ทุกคดี รับประกันตัว

เว็บไซต์แทงบอล เว็บไซต์พนัน ufabet บาคาร่า สล็อต หวย


8 หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาชั้นอัยการ 1. ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง   2. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชกาณ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง เพียงเท่านั้น บุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธินี้ได 3. การขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้อง ค่าสัญญาประกัน ค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั่งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 4. การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกัน และสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่หน้าสำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้ สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด 5. เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องสัญญาประกัน และหลักประกัน พร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง กรณีมีผู้ร้องขอประกันมากรายจะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ 6. การพิจารณาคำขอประกันตัว ปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามคำขอ ฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว 7. พนักงานอัยการจะพิจารณาอนุญาต คำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา 20 นาที นับแต่ รับคำร้อง เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที นับแต่รับคำร้อง โดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว 8. จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่ ไม่มีเจ้าหน้าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ มีทั้ง โฉนดที่ดิน เงินสด กรมธรรพ์ และอื่นๆ ปรึกษาปัญหาคดีความ ต้องการให้ช่วยเหลือโทรมาได้ โทรมาได้เลย ตลอดเวลา นายหน้าประกันตัว รับจ้างประกันตัว เช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว มีทีมกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ ทุกคำแนะนำจึงมั่นใจได้ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน ประกันตัวผู้ต้องหานครพนม  ประกันตัวผู้ต้องหาบึงกาฬ ประกันตัวผู้ต้องหาสกลนคร  ประกันตัวผู้ต้องหามุกดาหาร  ประกันตัวผู้ต้องหาอุบลราชธานี  ประกันตัวผู้ต้องหาหนองคาย  ประกันตัวผู้ต้องหาอำนาจเจริญ  ประกันตัวผู้ต้องหาหนองบัวลำภู  ประกันตัวผู้ต้องหาศรีสะเกษ  ประกันตัวผู้ต้องหาอุดรธานี  ประกันตัวผู้ต้องหายโสธร  ประกันตัวผู้ต้องหาเลย  ประกันตัวผู้ต้องหากาฬสินธุ์  ประกันตัวผู้ต้องหาร้อยเอ็ด  ประกันตัวผู้ต้องหามหาสารคาม  ประกันตัวผู้ต้องหาสุรินทร์  ประกันตัวผู้ต้องหาขอนแก่น ประกันตัวผู้ต้องหาอำนาจเจริญ  ประกันตัวผู้ต้องหาบุรีรัมย์  ประกันตัวผู้ต้องหาชัยภูมิ  ประกันตัวผู้ต้องหาโคราชนครราชสีมา  ประกันตัวผู้ต้องหาเชียงใหม่  ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรบูรณ์  ประกันตัวผู้ต้องหา-เชียงราย  ประกันตัวผู้ต้องหาแม่ฮ่องสอน  ประกันตัวผู้ต้องหาพะเยา  ประกันตัวผู้ต้องหาลำพูน  ประกันตัวผู้ต้องหาน่าน  ประกันตัวผู้ต้องหาลำปาง  ประกันตัวผู้ต้องหาพิษณุโลก ประกันตัวผู้ต้องหาแพร่  ประกันตัวผู้ต้องหาอุตรดิตถ์  ประกันตัวผู้ต้องหาตาก  ประกันตัวผู้ต้องหากำแพงเพชร  ประกันตัวผู้ต้องหาพิจิตร  ประกันตัวผู้ต้องหานครสวรรค์  ประกันตัวผู้ต้องหาอุทัยธานี  ประกันตัวผู้ต้องหาชัยนาท  ประกันตัวผู้ต้องหาลพบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาสิงห์บุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาสุโขทัย ประกันตัวผู้ต้องหาปราจีนบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาสระบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหานครนายก  ประกันตัวผู้ต้องหานครปฐม ประกันตัวผู้ต้องหาอ่างทอง  ประกันตัวผู้ต้องหาราชบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาสุพรรณบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาอยุธยา  ประกันตัวผู้ต้องหาสมุทรสงคราม  ประกันตัวผู้ต้องหาสมุทรปราการ ประกันตัวผู้ต้องหาสมุทรสาคร  ประกันตัวผู้ต้องหาสระแก้ว  ประกันตัวผู้ต้องหาตราด  ประกันตัวผู้ต้องหาจันทบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาระยอง  ประกันตัวผู้ต้องหาชลบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาฉะเชิงเทรา  ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหาชุมพร  ประกันตัวผู้ต้องหาระนอง  ประกันตัวผู้ต้องหาสุราษฎร์ธานี  ประกันตัวผู้ต้องหานครศรีธรรมราช  ประกันตัวผู้ต้องหาพังงา  ประกันตัวผู้ต้องหากระบี่  ประกันตัวผู้ต้องหาตรัง  ประกันตัวผู้ต้องหาพัทลุง  ประกันตัวผู้ต้องหาภูเก็ต  ประกันตัวผู้ต้องหาสงขลา   กรุงเทพ ประกันตัวผู้ต้องหาคลองตัน  ประกันตัวผู้ต้องหาจรัญสนิทวงศ์ ประกันตัวผู้ต้องหาดาวคะนอง  ประกันตัวผู้ต้องหาดินแดง  ประกันตัวผู้ต้องหาธนบุรี  ประกันตัวผู้ต้องหานวนคร  ประกันตัวผู้ต้องหานวลจันทร์  ประกันตัวผู้ต้องหาบางนา  ประกันตัวผู้ต้องหาปทุมวัน  ประกันตัวผู้ต้องหาประชาชื่น  ประกันตัวผู้ต้องหาประตูน้ำ  ประกันตัวผู้ต้องหาปิ่นเกล้า  ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 2  ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 9  ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรเกษม  ประกันตัวผู้ต้องหารัชดาภิเษก ประกันตัวผู้ต้องหารัชโยธิน ประกันตัวผู้ต้องหารามคำแหง  ประกันตัวผู้ต้องหาวังหิน  ประกันตัวผู้ต้องหาวัชพล  ประกันตัวผู้ต้องหาสะพานควาย ประกันตัวผู้ต้องหาสาธุประดิษฐ์  ประกันตัวผู้ต้องหาสามเสน  ประกันตัวผู้ต้องหาสีลม  ประกันตัวผู้ต้องหาสุขาภิบาล  ประกันตัวผู้ต้องหาสุขุมวิท  ประกันตัวผู้ต้องหาสุทธิสาร  ประกันตัวผู้ต้องหาอนุเสาวรีย์ชัย  ประกันตัวผู้ต้องหาอ่อนนุช  ประกันตัวผู้ต้องหาปากเกร็ด ประกันตัวผู้ต้องหาบางใหญ่ ประกันตัวผู้ต้องหาคลองหลวง ประกันตัวผู้ต้องหาธัญบุรี ประกันตัวผู้ต้องหาลาดหลุมแก้ว ประกันตัวผู้ต้องหาลำลูกกา ประกันตัวผู้ต้องหาสามโคก ประกันตัวผู้ต้องหาหนองเสือ ประกันตัวผู้ต้องหากระทุ่มแบน ประกันตัวผู้ต้องหาบางพลี ประกันตัวผู้ต้องหาบางบ่อ ประกันตัวผู้ต้องหาพระประแดง ประกันตัวผู้ต้องหาพุทธมณฑล ประกันตัวผู้ต้องหาสามพราน ประกันตัวผู้ต้องหาเมืองหัวหิน ประกันตัวผู้ต้องหาบางรัก    ประกันตัวผู้ต้องหาสาธร     ประกันตัวผู้ต้องหาเซนส์หลุยส์     ประกันตัวผู้ต้องหาสาธุประดิษฐ์      ประกันตัวผู้ต้องหาบางแค        ประกันตัวผู้ต้องหาภาษีเจริญ       ประกันตัวผู้ต้องหาปิ่นเกล้า      ประกันตัวผู้ต้องหาจรัญ    ประกันตัวผู้ต้องหาบรมราชชนนี    ประกันตัวผู้ต้องหาบางพลัด    ประกันตัวผู้ต้องหาบางอ้อ    ประกันตัวผู้ต้องหาบางกอกน้อย    ประกันตัวผู้ต้องหาบางกอกใหญ่         ประกันตัวผู้ต้องหาคลองสาน       ประกันตัวผู้ต้องหาอิสรภาพ    ประกันตัวผู้ต้องหาสาธร    ประกันตัวผู้ต้องหาสวนผัก    ประกันตัวผู้ต้องหาทุ่งมังกร          ประกันตัวผู้ต้องหาราชพฤกษ์          ประกันตัวผู้ต้องหาชัยพฤกษ์      ประกันตัวผู้ต้องหากัลปพฤกษ์    ประกันตัวผู้ต้องหากาญจนาภิเษก       ประกันตัวผู้ต้องหาพุทธมลฑล  ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 2       ประกันตัวผู้ต้องหาท่าพระ  ประกันตัวผู้ต้องหารัชดาภิเษก        ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 3     ประกันตัวผู้ต้องหาแม้นศรี      ประกันตัวผู้ต้องหาราษฎร์บูรณะ     ประกันตัวผู้ต้องหาดาวคะนอง       ประกันตัวผู้ต้องหาตลาดพลู          ประกันตัวผู้ต้องหาพญาไท     ประกันตัวผู้ต้องหาเจริญ     ประกันตัวผู้ต้องหาปทุมวัน ประกันตัวผู้ต้องหามาบุญครอง     ประกันตัวผู้ต้องหาสยาม     ประกันตัวผู้ต้องหาศรีย่าน  ประกันตัวผู้ต้องหาเทเวศน์       ประกันตัวผู้ต้องหาทวีวัฒนา      ประกันตัวผู้ต้องหาบางนา      ประกันตัวผู้ต้องหาสี่แยกทศกันต์        ประกันตัวผู้ต้องหาตลิ่งชัน       ประกันตัวผู้ต้องหาสุขุมวิท      ประกันตัวผู้ต้องหาประตูน้ำ      ประกันตัวผู้ต้องหาวุฒากาศ       ประกันตัวผู้ต้องหาจอมทอง        ประกันตัวผู้ต้องหาท่าเกษตร ประกันตัวผู้ต้องหาบางแวก     ประกันตัวผู้ต้องหาบางหว้า     ประกันตัวผู้ต้องหาวงเวียนใหญ่  ประกันตัวผู้ต้องหาลาดหญ้า      ประกันตัวผู้ต้องหาสำราญราษฎร์      ประกันตัวผู้ต้องหาเสาชิงช้า        ประกันตัวผู้ต้องหาสาธุประดิษฐ์          ประกันตัวผู้ต้องหาซ.วัดลาดปลาดุก         ประกันตัวผู้ต้องหาซ.วัดศรีประวัติ     ประกันตัวผู้ต้องหาสมเด็จเจ้าพระยา    ประกันตัวผู้ต้องหาเจริญนคร    ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรเกษม        ประกันตัวผู้ต้องหาบางรัก  ประกันตัวผู้ต้องหายานนาวา       ประกันตัวผู้ต้องหาเอกชัย       ประกันตัวผู้ต้องหากำนันแม้น         ประกันตัวผู้ต้องหาเทเวศน์        ประกันตัวผู้ต้องหาเทอดไท         ประกันตัวผู้ต้องหาบางขุนเทียน        ประกันตัวผู้ต้องหาท่าข้าม      ประกันตัวผู้ต้องหาบางบอน       ประกันตัวผู้ต้องหาสุขสวัสดิ์    ประกันตัวผู้ต้องหาทุ่งครุ       ประกันตัวผู้ต้องหาประชาอุทิศ                ประกันตัวผู้ต้องหาลาดพร้าว      ประกันตัวผู้ต้องหาอนุสาวรีย์ชัย          ประกันตัวผู้ต้องหาซ.อารีย์สัมพันธุ์            ประกันตัวผู้ต้องหาอ้อมน้อย        ประกันตัวผู้ต้องหาอ้อมใหญ่           ประกันตัวผู้ต้องหามหาชัย             ประกันตัวผู้ต้องหาคลองขวาง         ประกันตัวผู้ต้องหาบางมด    ประกันตัวผู้ต้องหาหนองเเขม