สถาบันอบรม สัมมนา ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่

การพนันออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ สล็อต เสือมังกร คาสิโน


สถาบันอบรม สัมมนา ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.                 ผู้ให้บริการด้านการจัดอบรม สัมมนา (Training Seminar) ในรูปแบบ Public Training และ In-house Training มากกว่า 15  ปี โดยเน้นหลักสูตรที่ออกแบบให้เฉพาะธุรกิจแต่ละประเภท และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 30 ปี  ภายใต้รูปแบบการจัดอบรมแบบ A C P P คือ A =  Application  ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง C = Customization ออกแบบหลักสูตรให้เฉพาะธุรกิจ ตรงกับความต้องการของลูกค้า P = Professionals ทุกหลักสูตรบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์ P = Participation เน้นเรียนรู้หลักสูตรด้วยการทีส่วนร่วม   แลกเปลี่ยนความคิด และ ฝึกฝนจากตัวอย่างจริง พิเศษ !!! จัดอบรมหลักสูตร In-house Training วันนี้ เริ่มต้นที่ราคา 30,00 บาท !!! เท่านั้น หมวดหมู่หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.       หลักสูตรด้าน บริการ (Service Course) 2.       หลักสูตรด้าน การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)  เช่น 3.       หลักสูตรด้าน หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course) 4.       หลักสูตรดาน ความคิด พัฒนาทักษะการทำงาน และ อื่นๆ (Thinking  Development and Other Course) 5.       หลักสูตรดาน ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Course) สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ โทรศัพท์ : 02-615-4499, 02-615-4477-78 มือถือ : 0-8631-83151, 0-8631-83152 Website 1 : http://www.hipotraining.co.th หรือ http://www.dsmarttraining.com Facebook : http://www.facebook.com/HIPOtraining Line @ : @761mvknp  หรือ hipotraining E-Mail : hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com   รับชมคลิปวีดิโอการสอนได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCologhRQb2uKE8HkxKTbVag?view_as=subscriber   Tag   สถาบันอบรมสัมมนา  จัดอบรมสัมมนา   หลักสูตรอบรมสัมมนา  งานอบรมสัมมนา